SecuriPRINT

SecuriPRINT, dağıtık yapıdaki kurumsal altyapılar üzerinde sürdürülmekte olan baskı işlemlerinin güvenliği, takibi, tanımlanması, raporlaması ve merkezi yönetimini sağlayan bir güvenlik çözümüdür.

SecuriSCAN, çok fonksiyonlu yazıcılar üzerinde gerçekleşen tarama işlemlerinin güvenli şekilde yönetilmesini sağlayan bir güvenlik uygulamasıdır.

Güvenli Baskı Yönetimi

Bilgisayar ve yazıcı üzerinde kimlik doğrulama mekanizması ile, dokümanların sadece yazdıran kişi veya onun yetkilendirdiği kişi tarafından alınmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz, kullanıcı, departman veya içerik bazlı güvenlik politikaları belirleyebilir, bunlara bağlı işlemler tetikleyebilirsiniz.

Pull Printing / Print Release

Kullanıcıların, dokümanlarını, yazıcı üzerindeki yetkilendirme işleminden sonra alabilmelerine izin veren, “Print Release” özelliği ile, doküman güvenliğinizi sağlarken, yazıcıdaki baskı kayıplarının önüne geçerek kağıttan tasarruf edebilirsiniz.

Email to Print

Email to Print özelliği ile, bilgisayar veya mobil cihazınızdaki herhangi bir epostayı SecuriPRINT sistemine veya SecuriPRINT kurulu bir yazıcıya yönlendirerek dokümanlarınızı bastırabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza bir aplikasyon veya yazıcı sürücüsü yüklemenize ihtiyaç olmaz. Bu özelliğin hangi kullanıcılar tarafından ve ne şekilde kullanılabileceğini önceden belirleyebilirsiniz.

Merkezi Yazıcı Yönetimi

Yazıcı, kullanıcıların kullanım ve yetkilerini, kağıt ve toner tüketimlerinizi merkezden yönetmenizi ve kontrol etmenizi sağlayabilirsiniz.

SecuriPRINT Genel Özellikleri

 • Bilgisayar ve yazıcı üzerinde kimlik doğrulama
 • Genel veya içerik bazlı politikalar belirleme ve bu politikalara bağlı işlem tetikleme
 • Yazdırılan ve taranan dokümanlar üzerine kullanıcı veya sistem bazında özelleştirilmiş filigran işleme
 • Filigran'ı mevcut yazıların önüne veya arkasına işleyebilme
 • Doküman üzerine QR kodu ile çeşitli bilgileri şifreli olarak veya açık şekilde işleme
 • Yazdırılan ve taranan dokümanları şifreli şekilde saklayabilme
 • Üçüncü parti uygulamalar ile entegrasyon amacıyla kullanılabilecek REST Web API
 • Biometrik, kart, PIN, kullanıcı bilgileri ile giriş, SMS ve mobil uygulama bazlı yazdırma biriktirme ve kullanıcı yönetimi
 • Politika (policy) bazlı baskı yönetimi
 • SecuriPRINT Agent yüklü bilgisayarlarda direkt çıktı almayı engelleyebilme
 • MS Active Directory ve/veya yerel kullanıcı yönetim modülü
 • MS Active Directory ile "multi-forest" "multi-domain" senkronizasyonu sağlama
 • Yetki ve uyarı ekranları
 • Detaylı raporlama ve işlem iz kayıtları tutma
 • Aktif-aktif yedekli ve yük dengelemeli, coğrafi olarak dağıtık çalışabilecek kümeleme özellikleri
 • Yetkisiz yazıcı ve kullanıcı tespiti ve engellemesi
 • Yazıcı ve/veya sunucu üzerinde içerik filtreleme, içeriğe bağlı yazdırma engelleme ve alarm üretme

GÜVENLİK

 • Çok katmanlı güçlü şifreleme algoritmaları
 • Yazıcıdan çıktı alınana kadar dokümanları şifreli şekilde taşıma ve işleme
 • Çıktı alınan dokümanlar üzerine filigran ve QR kodu işleme, bu bilgiler ile belge sorgulama
 • Kapalı ve güvenliği arttırılmış uygulama mimarisi
 • Tek noktadan uç uygulama özellikleri yönetimi (Filigran, erişim güvenliği vb.)
 • 2 katmanlı mimari ile uç sunucularda gerçekleşen işlerin merkez tarafından tam kontrolü
 • Uygulama bazlı çıktı engelleme, alarm üretme
 • İçerik bazlı (OCR) çıktı engelleme ve/veya alarm üretme
 • Çıktı alınan tüm dokümanların şifreli şekilde saklanması opsiyonu
 • Entera Kart Okuyucu ile donanım seviyesinde kartlı sistem yönetimi

MALİYET YÖNETİMİ

 • Yazıcı, kağıt boyutu, renk bazlı detaylı baskı ücretlendirme profilleri
 • Baskı alınmayan dokümanların günsonunda otomatik olarak silinmesi
 • Kullanıcı/grup bazlı kullanım kotası belirleme

KULLANICI YÖNETİMİ

 • MS Active Directory ile birim/kullanıcı yönetimi ve senkronizasyon
 • Biriktirme halinde, yazdırma işlemlerini ilgili kullanıcıların öncelik seviyesine göre önceliklendirme

RAPORLAMA

 • Birim, yazıcı, kullanıcı ve zaman bazlı detaylı rapor üretimi
 • Anlık bekleyen iş durumunu gösterir arayüzler
 • Filigran, QR bazında çıktı bilgisi sorgulama
 • 2 katmanlı mimari ile uç noktalardaki sunucularda yönetilen işlerin merkezde raporlanması
 • %100 Türkçe desteği

SecuriSCAN Özellikleri

 • Taranmış doküman üzerine filigran ve QR Kodu uygulama
 • Kullanıcı/grup bazlı tarama izni yönetimi
 • Tarama işlemlerine ilişkin detaylı işlem kaydı
 • Eposta, kişisel ve genel klasöre tarama seçenekleri
 • Taranmış doküman içeriği bazlı (OCR) iletim engelleme ve/veya alarm mekanizması